Voorspelmodel jeugdzorg voor Gemeente Den Haag

Hoe het jeugdvoorspelmodel zorgt voor
grip op het budget
– een case van de gemeente Den Haag

Case: voorspelmodel jeugdzorg voor Gemeente Den Haag

“Help, we komen 25 miljoen euro te kort. Hoe erg wordt dat de komende jaren?”

De gemeente Den Haag wil meer grip krijgen op de kosten van jeugdzorg. Daarom klopten ze bij mij aan: Michiel Deerenberg. Na het succesvol opleveren van het WMO-voorspelmodel mocht ik direct verder met een nieuw project voor ze. Hierover vertel ik meer in deze case.

De kosten voor de komende 5 jaar voorspellen. Hoe doe je dat?

Jeugdzorg is een enorm knelpunt voor gemeentes. De kosten zijn ontploft sinds de decentralisatie. Het aantal inwoners dat zorg nodig heeft is flexibel, maar het budget is slechts beperkt variabel. Het is in feite een wet met een open einde, omdat een deel van de jeugdzorg wordt opgelegd door rechters. Daar zit een enorme uitdaging. Hoe ga je hiermee om?

Meer inzicht in de toekomst geeft handvatten om beleid te maken. Het stelt ambtenaren tijdig in staat om er alles aan te doen om de zorg te organiseren en leveren. Met een voorspelmodel heeft gemeente Den Haag een beter antwoord op de prangende vraag: hoe leveren we efficiënte zorg én houden we grip op het budget?

Fase 1: vooronderzoek

Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het realiseren van het jeugdvoorspelmodel. Van het team samenstellen tot focus houden en de bouw. We zijn gestart met het in kaart brengen van het speelveld. Welke informatie is al beschikbaar? En welke data moeten we zelf gaan verzamelen?

Stap 1: marktverkenning
In Nederland gebeurt veel om mensen een kansrijke start te bieden. Maar helaas nog niet voor de leeftijdsgroep tussen de 12 en 23 jaar. Terwijl dit juist de groep is waar de jeugdzorg op van toepassing is.

Stap 2: literatuuronderzoek
De inzichten uit het literatuuronderzoek brachten ons verder. Deze kennis hebben we gebundeld en getoetst bij de domeinexperts. Het leverde een mooi startpunt op voor het voorspelmodel.

Stap 3: ethische richtlijnen vaststellen
Bijzonder aan dit project was de actieve rol van een ethical officer. Iemand die meedenkt over ethiek. De vraag is niet alleen mág je iets doen met data vanuit de autoriteit persoonsgegevens (AVG), maar wíl je er ook iets mee doen? Het gaat om de gegevens van jonge burgers, dus daarmee moet je verantwoord omgaan.

Resultaat
In 3 maanden stelden we vast welke factoren meespelen bij de toenemende vraag naar jeugdzorg.

Fase 2: wat gaat het model voorspellen?

Het voorgaande WMO-project heeft ons veel geleerd. Een voorspelmodel is alleen van toegevoegde waarde als je erop kan sturen. Dus wát kan je voorspellen op basis van de beschikbare data? En hoe kan de gemeente Den Haag daarop handelen in de praktijk? Dat bepaalt namelijk welke concrete antwoorden het voorspelmodel moet geven.

Stap 1: groepssessies

In 3 groepssessies probeerden we de vraag van de gemeente Den Haag te formuleren. Wát wil je exact weten zodat je de jeugdzorg efficiënter kan regelen? En hoe kun je vervolgens acteren met dat inzicht? Wat is je handelingsperspectief? Dit bleek een pittige vraag, waardoor we zijn overgestapt naar 1-op-1-gesprekken met leden uit de stuurgroep.

Stap 2: 1-op-1-sessies
Ons ervaren team heeft geholpen en geïnspireerd met het opstellen van de vraag. “Help, we komen 25 miljoen te kort, doe er wat aan” is namelijk geen goede vraag. Al is die behoefte logisch. Maar je wil uiteindelijk kunnen handelen dankzij de inzichten van een voorspelmodel. Een goede vraag kan dus wel zijn: weten we in welke wijk jeugdzorg zonder verblijf de komende jaren het hardste stijgt?” Dáárop kan je actie ondernemen als gemeente.

Resultaat
De hoofd onderzoeksvraag is geformuleerd. Het voorspelmodel geeft antwoord op de vraag hoe de jeugdzorg zich de komende 5 jaar ontwikkelt in aantallen en euro’s per wijk in Den Haag. Deze kennis is cruciaal om tijdig efficiënte zorg te regelen én in te zetten op preventie in specifieke wijken.

Fase 3: ontwikkeling van het voorspelmodel

Het bouwen van een voorspelmodel is een creatief proces dat oneindig kan duren. Daarom is het mijn rol als projectleider om de focus te bewaken. Ik ben de man die regelmatig de vraag stelt: draagt wat we doen bij aan ons doel, of dwalen we te veel af? En hebben we op tijd iets af wat ook echt bruikbaar is. Daarom was mijn eerste doel om het team aan versie 1.0 te laten werken en nieuwe ideeën te parkeren voor de lange termijn.

Resultaat
In het najaar 2021 wordt het jeugdvoorspelmodel 1.0 in gebruik genomen door de Gemeente Den Haag. Het helpt hen bij de capaciteitsplanning, preventiemaatregelen en kostenbeheersing van de jeugdzorg per wijk.

Problemen oplossen is makkelijker met een voorspelmodel

Ik vond het geweldig om met een topteam dit tweede voorspelmodel te ontwikkelen voor de gemeente Den Haag. Het gave is dat we het jeugdvoorspelmodel veel sneller hebben gemaakt dan het WMO-voorspelmodel. Effectief duurde de realisatie van het voorspelmodel voor de jeugdzorg 1 jaar in plaats van 2. Het team had al veel geleerd tijdens het WMO-project, waardoor we dit keer sneller meters konden maken. Ik vind het echt tof hoe snel we data konden omzetten naar concrete inzichten.

Wil je ook een voorspelmodel laten ontwikkelen?

We zijn een ervaren partij in Nederland. Neem gewoon eens contact op en vertel wat je wensen zijn. Dan weet je snel of ik iets voor jouw bedrijf of gemeente kan betekenen.

Bel Michiel op 06-39550164

© Copyright DXA