Disclaimer

Gewoon open
en eerlijk

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij DXA. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DXA is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan DXA niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. DXA is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van deze website of via deze website ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. DXA geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de desbetreffende websites en is op generlei wijze aansprakelijk voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Neem contact op om meer inzicht te krijgen in je bedrijf

Onze specialisten zijn in te huren per project, maand of dag. Tarieven starten vanaf 100 euro per uur. Bel 0348 34 21 04 als je wil weten hoe we jou kunnen helpen.

© Copyright DXA