Business Intelligence

U heeft behoefte aan grip, grip op uw processen,uw klanten en uw financien. Daarvoor is inzicht nodig, inzicht in wat er gebeurd. In uw bedrijf maar ook daar buiten, hoe wordt er bijvoorbeeld over uw bedrijf/producten gepraat over social media? Wat is het effect van campagnes op website traffic, uw social media kanalen en uw fysieke locaties.

Inzichten die wij voor u halen uit uw data. Door het slim inzetten van beschikbare technologie om data te verzamelen en te bewerken creeeren wij de inzichten die u nodig heeft om grip te krijgen en te sturen. Maar we gaan nog een stap verder, we gaan op zoek naar correlaties in uw data en samen met u geven we daar duiding aan met als doel het ontwikkelen van een voorspellend model.

Ons startpunt is altijd uw vraag, we helpen u om uw vraag zo scherp te krijgen om effectief met de data aan de slag te gaan. First time right is ons streven, maar we zijn realist genoeg om te weten dat inzicht vaak nieuwe vragen oproept. Bij het verwerken van uw data houden we dat altijd in het achterhoofd zodat eventuele aanpassingen of uitbreidingen snel kunnen worden uitgevoerd.

De balans tussen een eenmalige investering en de kosten voor het onderhoud en de uitbreidingen is in de praktijk een wankel evenwicht. Wij helpen u om de juiste keuzes te maken om tegen de beste mogelijke prijs het beste inzicht te krijgen. We zetten daarbij maximaal in op het gebruiken van door u reeds aanschafte software, het is zonde om die niet te gebruiken want vaak voldoet die prima.